Aanmelden kan via onderstaand formulier in te vullen of contacteer ons telefonisch: 011/35 34 10. In juli en augustus wordt er gewerkt met een lagere bezetting. Hierdoor kan het langer duren vooraleer u gecontacteerd wordt door onze dienst.  

Datum aanmelding *:
Naam aanmelder *:
Organisatie :
Relatie Aanmelder tot CliŽnt :
Telefoonnummer *:
E-mailadres *:
Aanmelder wenst deel te nemen aan het kennismakingsgesprek :
Is de CliŽnt op de hoogte van de aanmelding? :
Waarom neem jij contact op met ons (en niet de cliŽnt zelf)? :
Aanmeldingsvraag? *:
Erkende noodsituatie door VAPH? :
Met wie nemen we contact op voor een afspraak te maken? (evt. gegevens† noteren) :
Naam CliŽnt *:
Voornaam CliŽnt *:
Rijkregisternummer *:
Geslacht :
Straat en huisnummer *:
Postcode en Woonplaats *:
Telefoon / GSM :
Email :
Taal :
 Nederlands
 Frans
 Andere
Info :
gelieve alle velden met * in te vullen